0,00 Kč

Tuky a jejich dělení

Zájem o zdravou výživu u nás nebyl nikdy tak veliký, jak tomu je několik posledních let. Trh s potravinami se rozrostl, způsob života změnil a my začínáme o výživě daleko více přemýšlet.

Jsme zvídaví, zajímá nás původ potravin, není nám lhostejné jejich složení a rádi si vybíráme kvalitní produkty. A to je dobře!
V tomto článku se budeme důkladně věnovat nšemu RAW KOKOSOVÉMU OLEJI a jeho výživovým hodnotám.

Není tomu tak dávno, co byly tuky odsuzovány a označovány za příčinu civilizačních onemocnění jako je obezita či cukrovka. Vše tučné bylo naprosté tabu. Ke slovu se dostaly ve velké míře sacharidy, které se přirozeně musely doplňovat všude tam, kde bylo tuků ubráno. A jaké to bylo nemilé překvapení, když se místo zlepšení celosvětových statistik dostavilo další rapidní zhoršení. Díky tomuto, dnes můžeme říci celosvětovému omylu, se při postupném mapování zdraví západních populací zjistilo, že na vině metabolického syndromu a zvyšující se incidence obezity, stojí přemíra sacharidů – cukrů. Karty se ale naštěstí opět během několika let obrátily a tuky si tak vybojovaly v oblasti zdravého stravování přední místo. 

Spolu se zájmem o potraviny jako takové, přibývá i lidí, kteří se začínají zajímat o zdravou výživu do hloubky, profesně. To s sebou nese mnoho různých teorií, názorů a informací, které si občas protiřečí a občas jdou ruku v ruce. Budeme se vám tedy snažit přinášet informace pravdivé, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Výživová doporučení se často mění – jen si vzpomeňte, jak jsme se vyhýbali vejcím jako čert kříži a o několik let později je už vesele bez ostychu dlabeme:0)Proto se někdy stává, že to, co je pravda dnes, nemusí být pravda zítra.

Jednou z potravin ze skupiny tuků, která je v podstatě ve světě výživy aktuálně velmi kontroverzní, je i kokosový olej https://sensecoco.com/cz/raw-panensky-kokosovy-olej, o jehož zdravotních účincích na lidský organismus už bylo napsáno velmi mnoho ( a to jak z pozitivního, tak negativního). My vás dnes v prvním dílu seznámíme s jeho výživovými hodnotami.

 

TUKY A JEJICH DĚLENÍ

 

Než si řekneme konkrétní informace o složení kokosového oleje, měli bychom si udělat malý úvod do světa tuků jako takových. 

Tuky jsou jednou ze tří základních makrosložek naší stravy. Mezi jejich nezastupitelné funkce v organismu patří sloužit jako zásobárna energie v těle, být stavební složkou buněk, mechanicky chránit tělní orgány, „zateplovat“ organismus a sloužit jako rozpouštědlo pro vitamíny A, E, D a K. 

 

Tuky můžeme podle původu dělit na živočišné a rostlinné. Každá jednotka tuku je tvořena skeletem, na kterém jsou navázány provázky = vyšší mastné kyseliny, které obsahují různý počet atomů uhlíku C (dále MK). Podle toho, jaký typ mastných kyselin v nich převažuje, je dále můžeme rozdělit na tuky nasycené a nenasycené. Živočišné tuky jsou zpravidla tvořeny hlavně nasycenými MK a jsou tuhé. Najdeme je v másle, sádlu, mléčných výrobcích nebo vejcích. Rostlinné tuky jsou zpravidla tvořeny hlavně nenasycenými MK a jsou tekuté. Toto dělení ale neplatí vždy, jak hned uvidíme vzápětí.

 

Nenasycené tuky, konkrétně nenasycené MK můžeme dále rozdělit na dvě skupiny: mononenasycené a polynenasycené. Významnými zástupci mononenasycených MK jsou omega-9 MK, konkrétně kyselina olejová, kterou najdeme v majoritním množství např. v olivovém oleji nebo v avokádu. Významnými zástupci polynenasycených MK jsou všem známé esenciální MK omega-3 a omega-6, které se nachází např. v řepkovém oleji, tuku mořských ryb, oříškách a semínkách nebo sóje.

 

Transmastné kyseliny jsou čtvrtou skupinou MK, které jsou ale pro tělo vysoce škodlivé, protože narušují přirozenou polopropustnost membrán buněk. Vznikají při průmyslovém ztužování tuků a olejů, při jejich zahřívání a nesprávném skladování a přirozeně také v žaludku přežvýkavců. Jejich příjem bychom se tedy měli snažit maximálně omezit, neměl by přesáhnout cca 2-3 g denně. 

 

RAW KOKOSOVÝ OLEJ SENSE COCO / složení:

 

Kokosový olej je spolu s palmovým olejem krásnou výjimkou výše zmiňovaného dělení. Je to rostlinný tuk, který ale obsahuje přes 90 % nasycených mastných kyselin. Za nižší pokojové teploty je tedy tuhý a olejem se stává až při zahřátí na 25 °C a výše.

Kokosový tuk obsahuje majoritně nasycené mastné kyseliny – laurovou (12C) a myristovou (14C). Zatímco kyselina laurová tvoří více jak 50 % nasycených MK v oleji, kyselina myristová zhruba 20 %. Další kyseliny, které je doplňují jsou kyseliny kaprilová a kaprinová. Mononenasycené tuky jsou zastoupeny podílem okolo 5 %, tedy nepoměrně nižším, polynenasycené tuky pak zhruba 1 %. Na rozdíl od ztužených tuků či másla nebo sádla, kokosový olej neobsahuje žádné trans mastné kyseliny.

 

Zastoupení sacharidů a bílkovin v kokosovém tuku je naprosto minoritní až nulové. Fakt, že je kokosový olej tvořen majoritně pouze tuky se také odráží na jeho energetické hodnotě. Už pouhá lžička, 10 g, vám dodá energie jako jeden malý banán. Co do energie je tedy kokosový olej opravdovou bombou!

 

Mastné kyseliny laurová a myristová se řadí do skupiny tzv. kyselin s dlouhým řetězcem. Právě v této informaci se světová odborná veřejnost velmi rozchází – nejčastěji narazíte na informaci, že MK laurová se řadí do skupiny kyselin se středně dlouhým řetězcem. Možná už si říkáte, proč to tu tak podrobně rozebírám? No, ono právě v tomto dělení je zakopaný pes. Střední a dlouhé MK se v těle tráví a vstřebávají jinak. Zatímco střední MK jsou rozpustné ve vodě, vstřebávají se v našem tenkém střevě a putují portální žilou rovnou do jater, dlouhé MK jsou nerozpustné ve vodě a musí být transportovány přes lymfatický systém do centrálních žil v podobě lipoproteinových částic. Tento odlišný druh metabolismu právě determinuje jejich zdravotní účinky.

 

Vloženo Od
Tags: výživa nás pálí

Přijímáme online platby